Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

Grono pedagogiczne

Nauczyciele uczący w klasach licealnych i szkoły branżowej w roku szkolnym 2023/2024

Nauczany przedmiot Nauczyciel
JĘZYK POLSKI

mgr Małgorzata Dolak

mgr Alicja Pac

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Aniela Tekiela

mgr Wiktoria Herman

mgr Danuta Knosala

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Katarzyna Wesoła
HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
mgr Ewa Skura-Prajel
HISTORIA

mgr Ewa Skura-Prajel

mgr Wojciech Kwieciński

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Dorota Moździerska

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
mgr Dorota Moździerska
BIZNES I ZARZĄDZANIE
mgr Dorota Moździerska
GEOGRAFIA

mgr Beata Oleksa

mgr Katarzyna Juszczyszyn

BIOLOGIA

mgr Katarzyna Bilińska

mgr Katarzyna Drabik

CHEMIA

mgr Agnieszka Rybicka

mgr Katarzyna Drabik

FIZYKA mgr inż. Katarzyna Bilińska
MATEMATYKA

mgr Grażyna Janusz

mgr Monika Kleszyk

INFORMATYKA mgr Dorota Moździerska
PLASTYKA
mgr Maria Dawidziak
WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Katarzyna Bernacka

mgr Ryszard Donajski

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Agnieszka Rybicka

mgr Katarzyna Drabik

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
mgr Ewa Skura-Prajel
RELIGIA

ks. mgr Tadeusz Dziedzic

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Ewa Skura-Prajel
DIETETYKA mgr Monika Lata
RATOWNICTWO mgr Katarzyna Drabik
TRENING ZDROWOTNY
mgr Ryszard Donajski
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
mgr Dorota Moździerska
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

mgr Grażyna Janusz

mgr Jolanta Kamaryk

mgr Lidia Barylak

DORADCA ZAWODOWY
mgr Olga Olszewska
PEDAGOGOG mgr Maria Wacyra
PSYCHOLOG mgr Olga Olszewska
LOGOPEDA mgr Alicja Pac
BIBLIOTEKARZ

mgr Arkadiusz Lelek

mgr Brygida Sprung