Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie

Instytucje i źródła pomocy

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

 

INSTYTUCJE I ŹRÓDŁA WSPARCIA  W SYTUACJACH TRUDNYCH

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NIEMODLINIE

49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego; tel.  77/4 606 363

Poradnia świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 15:00. Specjaliści świadczą pomoc w formie konsultacji i porad.

 

 PUNKT KONSULTACYJNY

ul. Wojska Polskiego, 49-100 Niemodlin

Oferta punktu skierowana jest do:

- Młodzieży- od 16 r.ż. (za zgodą rodzica)

przeżywających trudności wieku dorastania

mającej problemy emocjonalne

pozbawianej wiary w siebie lub celu swoich działań

- Dorosłych:

szukających wsparcia w sytuacjach trudnych

potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach ychowawczych

potrzebujących konsultacji w sprawie problemu uzlaeznień

Dyżur: środa w godz. 12.00 - 15.00 Kontakt: Anna Szcześnik  tel. 784 947 310

 

CENTRUM TERAPII I PSYCHOEDUKACJI

45-222 Opole, ul. Oleska 97H/1A; tel. 602 673 562

W ramach kontraktu z NFZ placówka świadczy usługi medyczne w zakresie zdrowia psychicznego.

 

POWIATOWE CENTRUM WSPARCIA RODZINY W OPOLU

e-mail: pcwr@pcpropole.pl , tel. 77/4 410 567

 

Możliwość uzyskania wsparcia pedagogicznego oraz z zakresu poradnictwa rodzinnego i socjalnego

w formie konsultacji telefonicznych lub online.

 

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

https://fdds.pl/ (kliknięcie w link powoduje przeniesienie na stronę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę)

Tel. 116 111 – infolinia dla dzieci i młodzieży

Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać z nami o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach

w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem.

 

Tel. 800 100 100 – infolinia dla rodziców i nauczycieli

Wsparcie i informacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

 
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA
 

Tel.  800 12 12 12

Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie Rzecznika: www.brpd.gov.pl (kliknięcie w link powoduje przeniesienie na stronę Rzecznika Praw Dziecka)

 

BEZPŁATNA PORADNIA ONLINE W KWESTII UZALEŻNIEŃ

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/poradnia-online/   

 (kliknięcie w link powoduje przeniesienie na stronę Uzależnienia Behawioralne)
 

poradnia@uzaleznieniabehawioralne.pl

 (kliknięcie w link powoduje przeniesienie na stronę Uzależnienia Behawioralne)

Poradnia świadczy nieodpłatne porady psychoterapeutyczne i prawne w kwestii uzależnień (od środków chemicznych i behawioralnych np. internetu, gier, zakupów, hazardu)

 

 

APLIKACJA MOBILNA – TWÓJ PARASOL

https://twojparasol.com/   (kliknięcie w link powoduje przeniesienie na stronę Twójparasol.pl)

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji  o zdarzeniach przemocowych.